hyfm.net
当前位置:首页 >> 敕勒歌怎么读 >>

敕勒歌怎么读

敕勒歌 北朝民歌 敕勒川 阴山③下.天似穹庐④,笼盖四野⑤.天苍苍⑥,野茫茫⑦,风吹草低见牛羊⑧.[2] [1] 注释 ①《敕勒歌》:敕勒(chì lè):种族名,北齐时居住在朔州(今山西省北部)一带.②敕勒川:川:平川、平原.敕勒族居住

1、敕勒歌,音chì lè gē 2、释义 《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝时期黄河以北的北朝流传的一首民歌,一般认为是由鲜卑语译成汉语的.民歌歌咏了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情. 3、原文 敕勒川,阴山下.天似穹庐,笼盖四野. 天苍苍,野茫茫.风吹草低见牛羊.

敕勒歌 敕勒川,阴山下.天似穹庐,笼盖四野(拼音:ya三声).天苍苍,野(拼音:ye三声)茫茫,风吹草低见牛羊.答案:不一样

【读音】xiàn 【解释】《敕勒(chì lè)歌》里最后一句”风吹草低见牛羊“,翻译为”那风吹到草低处,有一群群的牛羊时隐时现.“,这里”见“是通假字,通”现“.

敕勒歌_词语解释【拼音】:chì lè gē【解释】:乐府杂歌篇名.

1、读音:笼盖四野(yǎ). 2、出处 出自《敕勒歌》,《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝时期黄河以北的北朝流传的一首民歌,一般认为是由鲜卑语译成汉语的.民歌歌咏了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情.全诗风格明朗豪爽,境界开阔,音调雄壮,语言明白如话,艺术概括力极强,一直受到历代文论家和文学史论著的一致好评.对它的学术研究,时至今日也经久不衰. 3、原文 敕勒歌北朝民歌 敕勒川, 阴山下. 天似穹庐, 笼盖四野. 天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊.

Chì Lè gē Chì Lè chuān ,yīn shān xià , tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .敕勒歌 敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野. 天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊.

笼盖四野读ya三声 野茫茫读ye三声

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝

ya 三声.(同哑)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com