hyfm.net
当前位置:首页 >> 诗经云汉 >>

诗经云汉

出自先秦的《云汉》倬彼云汉,昭回于天.王曰:於乎!何辜今之人?天降丧乱,饥馑荐臻.靡神不举,靡爱斯牲.圭壁既卒,宁莫我听?旱既大甚,蕴隆虫虫.不殄祀,自郊徂宫.上下奠瘗,靡神不宗.后稷不克,上帝不临.耗下土,宁

应该指的是诗经的大雅中云汉这首诗,只要在百度文库中搜索《诗经大雅云 汉》就可以看到全篇及详细介绍了

《云汉》,《诗经大雅荡之什》的一篇.为先秦时代华夏族诗歌.全诗八章,每章十句.这是一首禳灾诗.周宣王时,连年旱灾,周宣王作此诗求神祈雨,抒写为旱灾愁苦的心情.《诗经》是中国文学史上第一部诗歌总集.对后代诗歌发展有深远的影响,成为中国古典文学现实主义传统的源头.(1) [the Milky Way]∶银河,倬彼云汉,昭回于天.《诗大雅云汉》.(2) [the skies]∶ 高空,万乘华山下,千岩云汉中. 张九龄《奉和圣制途经华山》.

云汉是指银河,和乙肝毫无关系,一头雾水

出自《诗经大雅云汉》,这是一首写周宣王忧旱zhidao的.“倬彼云汉,昭回于天.”意思是:看那银河多么高远,白光闪亮回旋在天.原文:倬彼云汉,昭回于天.王曰:於乎!何辜今之人?天降丧乱,饥馑荐臻.靡神不举,靡爱斯牲.

星汉,古称银河.曹操的观沧海中提到“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里”.云汉,银河.《云汉》,《诗经大雅荡之什》的一篇.为先秦时代华夏族诗歌.倬彼云汉,昭回于天.王曰:於乎!何辜今之人?天降丧乱,饥馑荐臻.靡神不举,靡爱斯牲.圭壁既卒,宁莫我听?河汉,银河.吾惊怖其言,犹河汉而无极也.《庄子逍遥游》

不惩其心,覆怨其正.《诗经节南山》式遏寇虐,无俾正败.《诗经民劳》哙哙其正,哕哕其冥,君子攸宁.《诗经斯干》维龟正之,武王成之.武王哉!《诗经文王有声》古帝命武汤,正域彼四方.《诗经玄鸟》终日射侯,不出正兮,展我甥兮.《诗经猗嗟》正大夫离居,莫知我.《诗经雨无正》群公先正,则不我助.《诗经云汉》群公先正,则不我闻.《诗经云汉》鞫哉庶正,疚哉冢宰.《诗经云汉》何求为我,以戾庶正.《诗经云汉》正月繁霜,我心忧伤.《诗经正月》今兹之正,胡然厉矣?《诗经正月》

诗经大雅云汉

我心蕴结兮,聊与子如一.《诗经素冠》旱既大甚,蕴隆虫虫.《诗经云汉》

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com