hyfm.net
当前位置:首页 >> 晒组词 >>

晒组词

晒组词如下:1、晾晒[liàng shài] 释义:把东西摊开让日光晒:~粮食.被褥要经常~.例句:一进院子,她就看到了窗台上晾晒的笋干.2、暴晒[bào shài] 释义:在强烈的阳光下久晒:烈日~.洗好的丝绸衣服不宜~.例句:暴晒在烈日下很容易

晒干,晾晒,西晒,晒图,曝晒,暴晒,晒台,晒簟,晒,灸晒,炙晒,晒田,晒曝,晒场,晒翅,晒斑,薄晒,晒席,晒裂,晒书,白晒,大晒,摊晒,晒暖,检晒,晒腹,晒坪,晒气,凤晒翅,晒焦虑,晒犊鼻,风吹日晒,聊晒犊,凤凰晒翅,郝隆晒书,凤皇晒翅,花下晒,三日打鱼,两日晒网,三天打鱼,两天晒网,

组词:1、晾晒[liàng shài] 把东西摊开让日光晒.造句:被褥要经常晾晒.2、曝晒[pù shài] 晒.造句:经过夏季烈日曝晒,他的脸变得黑红黑红的.3、暴晒[bào shài] 在强烈的阳光下久晒.造句:洗好的丝绸衣服不宜暴晒.4、晒图[shài tú] 复制

晒干、 晾晒、 曝晒、 西晒、 暴晒、 晒图、 晒台、 晒簟、 晒、 灸晒、 炙晒、 晒田、 晒斑、 晒曝、 晒场、 晒翅、 晒书、 薄晒、 大晒、 白晒、 摊晒、 晒裂、 晒气、 晒坪、 晒暖、 晒席、 晒腹、 检晒、 凤晒翅、 晒焦虑、 晒犊鼻、 风吹日晒、 聊晒犊、 凤凰晒翅、 凤皇晒翅、 郝隆晒书、 花下晒、 三日打鱼,两日晒网、 三天打鱼,两天晒网

晒书、晒台、晒图、晒场、晒腹、晒斑、晒簟、晒暖、晒曝、晒翅、晒田、 晒坪、晒席、晒裂、曝晒、暴晒、晾晒、炙晒、晒、西晒、翻晒、白晒、 薄晒、灸晒、大晒、摊晒、检晒

晒场 晒图 晒书 晒台 晒曝 晒暖 晒田 晒簟 晒腹 晒坪 晒翅 晒斑 晒席 晒裂 曝晒 暴晒 晾晒 炙晒 晒 西晒 翻晒 大晒 薄晒 检晒 灸晒 摊晒 聊晒犊 凤凰晒翅 凤皇晒翅 花下晒 雨淋日晒 风吹日晒

晒一晒太阳

暴晒 晾晒 炙晒 晒 翻晒

晒字组词 :晒干、 晾晒、 曝晒、 暴晒、 西晒、 晒图、 晒台、 晒簟、 晒、 灸晒、 炙晒

晒干、晾晒、曝晒、暴晒、晒图、晒田、晒簟、晒、生晒、晒曝、日晒、白晒、薄晒、灸晒、晒哥、防晒、晒斑、晒书、摊晒、炙晒、晒翅、检晒、翻晒、晒坪、晒席、晒腹、晒暖、晒纹、晒气、晒冷、

5213.net | yhkn.net | sgdd.net | alloyfurniture.com | 9647.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com