hyfm.net
当前位置:首页 >> 人字开头的词语两个字 >>

人字开头的词语两个字

你好!人们,人民,人家,人情,人物,人品,人员,人心,人类,人口,人间,人数,人格,人力,人生,人性,人士,人群,人手…… 打字不易,采纳哦!

人类、人民、别人、他人、人事

遮人耳目 一人之下,万人之上 一人之交 知人知面不知心 知人之明 知人善任 知人论世 贻人口实 因人成事 阅人多矣 贼人胆虚 哲人其萎 着人先鞭 助人为乐 羞人答答 野人奏曝 雅人深致 疑人勿用,用人勿疑 郑人争年 郑人买履 正人君子 言人人殊 庸人自扰 在人矮檐下,怎敢不低头 与人为善 渔人之利 渔人得利 众人拾柴火焰高 众人国士 令人作呕 令人瞩目 以小人之心,度君子之腹 以其人之道,还治其人之身 一人得道,鸡犬升天 一人传虚,万人传实 袭人故智 三人行,必有我师 仰人鼻息 耸人听闻 沁人心脾 沁人肺腑 引人注目 引人入胜 杀人越货 杀人如麻参考:http://www.shuifeng.net/Chengyu.asp

人民,人文

人众胜天 人身自古谁无死 人中之龙 人之常情 人云亦云 人约黄昏 人欲横流 人一己百 人仰马翻 人言可畏 人烟稠密 人心向背 人心所归 人心如面 人心叵测 人心惶惶 人心涣散 人心大快 人我是非 人为刀俎,我为鱼肉 人微言轻 人亡政息 人亡物在 人

加人一等 万人空巷 助人为乐 稠人广众 三人为众 矮人观场 矮人看场 矮人看戏 爱人好士 爱人利物 爱人以德 巴人下里 傍人篱壁 傍人篱落 傍人门户 逼人太甚 避人耳目 避人眼目 步人后尘 趁人之危 成人之美 成人之善 乘人之危 痴人说梦 持人长短

人山人海 人众胜天 人多势众 众胜天 人中之龙 人之常情 人云亦云 人约黄昏 人欲横流 人一己百 人仰马翻 人言可畏 人烟稠密 人心向背 人心所归 人心如面 人心叵测 人心惶惶 人心涣散 人心大快 人我是非 人为刀俎,我为鱼肉 人微言轻 人亡政息

人众胜天 人多势众 众胜天 人中之龙 人之常情 人云亦云 人约黄昏 人欲横流 人一己百 人仰马翻 人言可畏 人烟稠密 人心向背 人心所归 人心如面 人心叵测 人心惶惶 人心涣散 人心大快 人我是非 人为刀俎,我为鱼肉 人微言轻 人亡政息 人亡物在

人众胜天 人心向背 人声鼎沸 人山人海 人浮于事 人才济济 人云亦云 人寿年丰 人迹罕至 人情世故 人满为患 人面桃花 人心不古 人杰地灵 人一己百 人多势众 人间天堂 人才辈出 人定胜天 人才出众 人言可畏 人仰马翻 人世沧桑 人心惶惶 人老珠黄

三人成虎、 拾人牙慧、 郑人买履、 万人空巷、 杞人忧天、 助人为乐、 骇人听闻、 庸人自扰、 盲人摸象、 遇人不淑、 沁人心脾、 令人发指、 诲人不倦、 出人头地、 无人之境、 引人入胜、 耸人听闻、 与人为善、 美人迟暮、 以人为镜、 齐人攫金、 众人拾柴火焰高、 吉人自有天相、 为人师表、 情人眼里出西施、 文人相轻、 成人之美、 因人成事、 无人问津

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com