hyfm.net
当前位置:首页 >> 陋室铭原文及翻译拼音 >>

陋室铭原文及翻译拼音

《陋室铭》《lòu shì míng 》山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.shān bù zài gāo ,yǒu xiān zé míng .shuǐ bù zài shēn ,yǒu lóng zé líng.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn .tái hén shàng jiē

lòu shì míng liú yǔ xī 陋 室 铭 刘 禹 锡 shān bù zài gāo ,yǒu xiān zé míng .shuǐ bù zài shēn 山 不 在 高 ,有 仙 则 名 . 水 不 在 深 ,yǒu lóng zé líng .sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn .tái ,有 龙 则 灵 .斯 是 陋 室 ,惟 吾 德 馨 .苔 hén

lòu shì míng liú yǔ xī shān bù zài gāo ,yǒu xiān zé míng .shuǐ bù zài shēn ,yǒu lóng zé líng .sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn .tái hén shàng jiē lǜ ,cǎo sè rù lián qīng .tán xiào yǒu hóng rú ,wǎng lái wú bái dīng .kě yǐ tiáo sù qín ,yuè jīn jīng .wú

《陋室铭》原文及译文 作者:刘禹锡 译文: 山不一定要高,有了仙人就著名了.水不一定要深,有了龙就灵异了.这虽是简陋的房子,只是我的品德美好(就不感到简陋了).青苔碧绿,长到台阶上,草色青葱,映入帘子中.与我谈笑的是博

【这是原文】山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?” [这是翻译哟]山不在于高,有了神仙就出名.水不在于深,有了龙就显得有了灵气.这是简陋的房子,只因为(陋室铭)的铭文(就感觉不到简陋了).苔痕碧绿,长到台阶上;草色青葱,映入帘中.到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经.没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累.南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子.孔子说:“有什么简陋的呢?”

陋室铭 朝代:唐代 作者:刘禹锡 原文:山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭

《陋室铭》 作者:唐刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:dykeuy50340 陋室铭原文 陋室铭 【唐代】刘禹锡 原文 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴

陋室铭》原文及译文 原文: 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入廉青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹

原文 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?” 注释

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com